Vad skyltar du med?

0
1337

Detta inlägg är ett betald inlägg och görs i samarbete med de börsnoterade företagen och / eller deras produkter. Alla hyperlänkar betalas därför hyperlänkar.

Image, och det man själv, eller som familj, utstrålar mot omvärlden har nog alltid varit viktigt för oss människor. Trenden i samfundsutvecklingen har dock länge gått mot att detta bliver allt viktigare för oss, inte minst med framfarten av sociala media. Vi delar bilder på det vi äter, eller på de aktiviteter vi företager oss. VI visar fram vår livsstil, oftast på ett sätt som skall ge en så positiv bild som möjligt av oss, eller av familjen. Därför kan det vara värt att reflektera över, vad det egentligen är man önskar att visa fram.

Värderingar – materialism eller personlighet?

Det är väldigt vanligt att man äger prylar och materiella ting, som primärt fungerar som statussymboler. En pryl som fungerar som statussymbol kan såklart oftast var något man använder, och som man gillar att använda. Men man har ofta köpt en dyrare variant av prylen än nödvändigt, för att få den tillverkare, det brand, som man ser sig själv associeras med. Vare sig vi vill eller inte, så lever vi här i västvärlden i ett materialistiskt orienterat samhälle. Många går och drömmer om att kunna har råd till att köpa en viss pryl, en större bil eller kanske en sommarstuga. Det saknas knappast reklambyråer och tillverkare som säljer in drömmen. Men vilka värderingar har man som familj? Vad vill man egentligen förknippas med?

Att vara glada, trevliga och goda människor

Det är få som svarar på sistnämnda fråga, att man önskar att ens materialistiska status skall vara definierande för sig själv, eller sin familj. Det är väldigt vanligt, att det man egentligen vill förknippas med, är att man är en familj med sunda värderingar. Det kan vara att man helt enkelt är goda människor. Man är en sådan som man kan lita på, man är trevlig och man passar på varandra. Kanske borde man pröva att visa fram dessa sidor av sig själv eller sin familj, t.ex. på sociala media. För, vadd är det egentligen man skyltar med?