När du vill kunna mäta buller

0
148

Detta inlägg är ett betald inlägg och görs i samarbete med de börsnoterade företagen och / eller deras produkter. Alla hyperlänkar betalas därför hyperlänkar.

Buller är ofta något man behöver mäta på arbetsplatser. Det eftersom att där förekommer det mycket ljud och buller av olika slag. Grejen är att om det är för höga nivåer av detta, så kan det leda till skador på hörseln samt att det även finns risk för så kallad bullerstörning. Det bästa sättet att mäta buller på, det är genom en så kallad bullermätare. Det är som det låter, en mätare som mäter bullret.

Anledningen till att mäta buller och ljudnivåer är för att säkerställa att de inte är för höga där du står och jobbar. Om det finns en minsta risk att du kan få hörselskador av de ljud som finns, så måste det åtgärdas. Bland bullerminskande åtgärder finns till exempel användandet av hörselskydd. För att det ska bli en korrekt mätning, så är det ett måste att mätningarna görs under en längre tid, inte bara en enda gång.

Välj ett bra instrument att mäta buller med

Idag finns det olika sorters mätinstrument att använda dig av om du vill mäta buller och ljud. Du kan välja att använda en så kallad bullermätare så väl som det även går använda en ljudnivåmätare. Sedan går det också att använda dig av en personburen ljudexponeringsmätare som även kallas för bullerdosimeter. Du bör välja det instrument som passar för den plats där det ska mätas på. Oavsett instrument så är det viktigt att den är kalibrerad. Det är även viktigt att göra alla mätningar i enlighet med standard för ljudmätning.

Bullermätare från Vågexperten

Om du vill hitta en bra bullermätare så finns det en bra hos Vågexperten. Den är professionell och kan användas för att mäta ljudnivåer inom produktion eller på mekaniska verkstäder. Till den kan du även få ett så kallat kalibreringscertifikat. Det finns även en annan modell av bullermätare hos dem, med två olika noggrannhetsklasser.