Varför behövs bygglovsritningar?

0
386

Detta inlägg är ett betald inlägg och görs i samarbete med de börsnoterade företagen och / eller deras produkter. Alla hyperlänkar betalas därför hyperlänkar.

Om du ska bygga ett hus till exempel, så måste du ansöka om bygglov. För att kunna göra din bygglovsansökan, så måste du ha bygglovsritningar. Du som har behov av hjälp med både bygglov och bygglovsritningar, du kan besöka https://www.bygglovskonsulter.com/. Bygglovsritningar är de ritningar som beskriver hur bygget ska se ut. Det ska alltid bifogas sådana när en bygglovsansökan görs.

Det är inte bara en enda ritning, utan bygglovsritningar innebär ritningar för planlösning, fasader, sektioner och situationsplan. Ritningarna måste vara tydliga och detaljerade.

Vad ska bygglovsritningarna innehålla?

Tillsammans med din bygglovsansökan så ska du då bifoga olika ritningar som visar hur din byggnad eller ditt hus ska se ut. Alla ritningar ska vara skalenliga. Alla planer, fasader och sektioner ska redovisas i skalan 1:100. När det gäller situationsplanen så ska den vara i skala 1:400. Det är viktigt att alla dina ritningar är fackmannamässigt utförda. De måste vara svartvita, lätta att läsa samt att de ska göras på vitt papper utan ränder, rutor eller färgmarkeringar. De ska lämnas in i två exemplar och får inte vara större än A3-format.

Det finns idag företag att vända sig till för att få hjälp med att göra dessa ritningar. Det kan vara rätt smart, då de är svåra att ta fram själv om man inte är van.

Göra bygglovsansökan

När dina ritningar är klara så kan du bifoga dem med din bygglovsansökan. Ansökan om bygglov görs hos byggnadsnämnden i kommunen du ska bygga i. en bygglovsansökan ska innehålla vissa uppgifter och information så som vem som är KA, (kontrollansvarig), samt en del annat.

När du har lämnat in din ansökan så blir den granskad, oftast inom 3 veckor. Sedan får du en återkoppling med kommentarer samt om du behöver komplettera med något. Du får också ett så kallat mottagningsbevis, med förväntad tid på hur lång tid beslutet kan ta. Sedan prövas din bygglovsansökan och du får ett beslut.